endelvruzh-hanskofifritpt-ptessvnlnoro +49 331 900 849 99 [email protected]

Käyttöehdot

HUOMIO: Tämä oikeudellinen ilmoitus koskee verkkosivuston www.osabus.fi koko sisältöä sekä kaikkea sähköposti- tai web-sähköpostiviestintää meidän ja sinun välillä. Ennen kuin käytät OsaBus.fi -sivustoa tai viestit sen virallisten kanavien kautta ([email protected]), lue nämä ehdot huolellisesti. Käyttämällä OsaBus.fi osoitat hyväksyväsi nämä ehdot. Jos et hyväksy näitä ehtoja, pidättäydy käyttämästä OsaBus.fi.

Tämä ilmoitus on annettu yrityksen ”Osa Travel Management B.V.” joka sijaitsee osoitteessa John M. Keynesplein 10, 1066EP, Amsterdam, Alankomaat. Olemme Alankomaissa rekisteröity yritys. Voit ottaa meihin yhteyttä numerossa +49 3319 0084 999 tai sähköpostitse osoitteessa [email protected].

 

1. JOHDANTO

 • Kun käytät mitä tahansa OsaBus.fi osaa, katsotaan, että hyväksyt tämän oikeudellisen ilmoituksen kokonaisuudessaan.
 • Jos et hyväksy tätä oikeudellista ilmoitusta kokonaisuudessaan, sinun on välittömästi poistuttava OsaBus.fi ja lopetettava viestintä sen edustajien kanssa virallisten viestintäkanavien kautta (sähköpostiosoitteet: @osabus.com; @osabus.de; @osabus.fr).
 • Osa Travel Management B.V. pidättää itsellään oikeuden muuttaa tätä oikeudellista ilmoitusta milloin tahansa päivittämällä tätä ilmoitusta.
 • On suositeltavaa tarkistaa tätä verkkosivustoa säännöllisesti, jotta voit tarkastella voimassa olevaa oikeudellista ilmoitusta, koska se on sitova sinulle.
 • Tietyt tämän oikeudellisen ilmoituksen määräykset voivat tulla sivuutetuiksi tai täydennetyiksi nimenomaisesti määrätyillä oikeudellisilla ilmoituksilla tai ehdoilla, jotka löytyvät OsaBus.fi tiettyjen sivujen kohdalta.

 1.1. Sallittu Käyttö

Voit tulostaa ja ladata otteita OsaBus.fi henkilökohtaiseen käyttöösi seuraavien ehtojen mukaisesti:

  • Mitään OsaBus.fi olevia asiakirjoja tai niihin liittyviä grafiikoita ei muuteta millään tavalla.
  • OsaBus.fi grafiikkoja ei käytetä erikseen ilman liitännäistä tekstiä.
  • Osa Travel Management B.V:n tekijänoikeus- ja tavaramerkki-ilmoitukset näkyvät kaikissa kopioissa.

1.2. Tekijänoikeus ja Immateriaalioikeudet

  • Ellei toisin mainita, kaikki materiaalien (mukaan lukien valokuvat ja graafiset kuvat) tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet OsaBus.fi kaikista materiaaleista kuuluvat Osa Travel Management B.V:lle tai sen lisenssinhaltijoille.
  • Mikä tahansa muu käyttö OsaBus.fi otteista kuin edellä määritelty on kielletty.
  • Jos rikot tämän oikeudellisen ilmoituksen ehtoja, lupa OsaBus.fi käyttöön päättyy automaattisesti, ja sinun on tuhottava välittömästi kaikki ladatut tai tulostetut otteet OsaBus.fi.

1.3. Tavaramerkit

  • Kaikki OsaBus.fi käytetyt tavaramerkit kuuluvat niiden omistajille.
  • Osa Travel Management B.V. ei väitä omistavansa tavaramerkkejä, joita ei ole sen omistuksessa.

1.4. Kopiointi ja Tallennus

Mikään OsaBus.fi osa ei saa olla kopioitu tai tallennettu toiselle verkkosivustolle tai sisällytetty mihinkään julkiseen tai yksityiseen sähköiseen hakujärjestelmään tai palveluun ilman Osa Travel Management B.V:n ennalta kirjallista lupaa.

1.5. Varatut oikeudet

Kaikki oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti myönnetty näissä ehdoissa, ovat varattuja

2. Linkit muihin verkkosivustoihin ja niiltä

 • OsaBus.fi olevat linkit kolmannen osapuolen verkkosivustoille on tarkoitettu kätevyydeksesi.
 • Kun käytät näitä linkkejä, sinut ohjataan pois OsaBus.fi.
 • Osa Travel Management B.V. ei ole tarkistanut kaikkia näitä kolmannen osapuolen verkkosivustoja eikä hallitse niiden sisältöä tai saatavuutta.
 • Osa Travel Management B.V. ei tue tai esitä mitään lausuntoja näistä verkkosivustoista, niiden materiaalista tai niiden käytön tuloksista.
 • Jos päätät käyttää OsaBus.fi linkittämiä kolmannen osapuolen verkkosivustoja, teet sen omalla vastuullasi.

2.1. Ehdot OsaBus.fi linkittämiselle:

Jos haluat linkittää OsaBus.fi, sinun on noudatettava seuraavia ehtoja:

  • Hanki etukäteen suostumuksemme.
  • Älä kopioi OsaBus.fi etusivua, vaan linkitä siihen.
  • Älä poista, vääristä tai muuta OsaBusin tai Osa Travel Management B.V:n logon kokoa tai ulkonäköä.
  • Älä luo kehystä tai mitään muuta selain- tai reunaympäristöä OsaBus.fi ympärille.
  • Älä anna ymmärtää, että Osa Travel Management B.V. tukee muita tuotteita tai palveluita kuin omiaan.
  • Älä vääristä suhdettasi Osa Travel Management B.V:hen tai anna väärää tietoa yrityksestä.
  • Älä käytä mitään OsaBus.fi näkyviä Osa Travel Management B.V:n tavaramerkkejä ilman nimenomaista kirjallista lupaa.
  • Älä käytä muita kuin Osa Travel Management B.V:n omistamia OsaBus.fi näkyviä tavaramerkkejä ilman kirjallista lupaa kyseiseltä tavaramerkin omistajalta.
  • Varmista, että verkkosivustosi noudattaa kaikkia soveltuvia lakeja ja määräyksiä, ei sisällä epäsopivaa, loukkaavaa tai kiisteltyä sisältöä ja ei loukkaa immateriaalioikeuksia tai muita kenenkään muun oikeuksia.

Osa Travel Management B.V. pidättää oikeuden peruuttaa oikeuden linkittää OsaBus.fi milloin tahansa näiden ehtojen rikkomisen vuoksi.

3. Yleistä Tiedon Tarkoituksesta

Tämä verkkosivusto tarjoaa tietoa yleisiin tiedon tarkoituksiin. Se ei muodosta sitovaa tarjousta meiltä. Sitoutuaksesi sopimukseen OsaBus.fi tarjolla olevien aktiviteettien tarjoajien kanssa, sinun on toimitettava varauspyyntö OsaBus-alustan kautta. Varauspyynnön hyväksyminen riippuu Osa Travel Management B.V:n (OsaBus) Yleisistä Ehdoista ja Säännöistä, joko OsaBus.fi henkilökunnan tai kyseisen tarjoajan toimesta.

4. Takuun Vastuuvapauslauseke

 • Vaikka Osa Travel Management B.V. (OsaBus) pyrkii varmistamaan verkkosivuston tiedon tarkkuuden, se ei anna mitään takuita, olkoon ne nimenomaisia tai epäsuoria, tiedon oikeellisuudesta, täydellisyydestä, ajantasaisuudesta, luotettavuudesta, soveltuvuudesta mihinkään tarkoitukseen tai mistään kolmansilta osapuolilta saatavasta tiedosta.
 • Osa Travel Management B.V. (OsaBus) pidättää oikeuden muuttaa, lisätä tai poistaa tietoa verkkosivustolta, sen rakenteesta ja toiminnoista milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta, mukaan lukien vanhentuneen tiedon poistaminen ilman sen merkitsemistä.
 • Osa Travel Management B.V. (OsaBus) voi estää käyttäjien pääsyn verkkosivustolle tai tietyille osille siitä tai asettaa pääsyn ehdot oman harkintansa mukaan.
 • Osa Travel Management B.V. (OsaBus) ei anna mitään takuita, olkoon ne nimenomaisia tai epäsuoria, verkkosivuston tai sen toimintojen saatavuudesta, virheettömyydestä tai virusten ja muiden haitallisten ohjelmistojen puuttumisesta verkkosivustolta ja sen perusinfrastruktuurista.
 • Lisäksi Osa Travel Management B.V. (OsaBus) ei takaa, että OsaBus.fi saatavilla olevaa tietoa ei ole muutettu teknisten vikojen tai luvattomien kolmansien osapuolten toimesta.

4.1. Vastuunrajoitus

Osa Travel Management B.V. (OsaBus) sulkee pois vastuun vahingoista, jotka aiheutuvat verkkosivuston käytöstä, verkkosivustolle pääsystä tai pääsyn estymisestä, verkkosivuston virheistä tai puutteista, lukuun ottamatta tahallista väärinkäyttöä tai törkeää huolimattomuutta ja sovellettavan lain sallimissa rajoissa. Tämä vastuunrajoitus ei koske takuita, henkilövahinkoihin tai haittaan liittyviä vaateita tai tuotevastuusäännöksiin perustuvia vaateita.

4.2. Vastuuvapauslauseke

Vaikka Osa Travel Management B.V. pyrkii varmistamaan OsaBus.fi tiedon tarkkuuden, se ei takaa materiaalin tarkkuutta ja täydellisyyttä. OsaBus.fi materiaali ja tuotekuvaukset voivat muuttua tai vanhentua ilman erillistä ilmoitusta.

OsaBus.fi-sivustolla oleva materiaali toimitetaan sellaisenaan ilman takuita tai ehtoja. Siksi Osa Travel Management B.V. sulkee lain sallimissa rajoissa kaikki esitykset, takuut, ehdot ja muut ehdot, jotka voivat vaikuttaa OsaBus.fi-sivustoon, mukaan lukien oletetut ehdot tyydyttävästä laadusta, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen. tarkoitukseen ja kohtuullista huolellisuutta ja taitoa käyttämällä.

5. Maksu

Varauksia kuljetuspalveluihin voi tehdä sähköisesti OsaBus verkkosivuston, www.osabus.fi, kautta tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected]. Lue seuraavat tiedot maksusta huolellisesti:

5.1. Varauksen Vahvistus

Kunnes varaus on vahvistettu OsaBus kirjallisesti (sähköpostitse) ja täysi maksu on vastaanotettu asiakkaalta, varaus voi muuttua OsaBus tai asiakkaan toimesta.

5.2. Vahvistuskuitti

OsaBus ei ole vastuussa kadonneista tai toimittamattomista vahvistuskuittien osalta, kun varaus tehdään internetin kautta. Jos roskapostisuodatin on käytössä, vahvistussähköpostia ei ehkä vastaanoteta. Asiakkaan vastuulla on soittaa ja hankkia vahvistussähköposti varauksen tekemisen jälkeen.

5.3. Talletusvaatimukset

  • Varaukset, jotka tehdään yli kolmekymmentä (30) päivää ennen palvelun suunniteltua päivämäärää, vaativat vähintään kahdenkymmenen (20) prosentin talletuksen.
  • OsaBus vahvistaa talletussumman silloin, kun asiakas tekee varauksen. Varaukset, jotka tehdään alle kolmekymmentä (30) päivää ennen suunniteltua palvelun päivämäärää, vaativat kuljetuspalvelujen koko arvioitua kustannusta vastaavan talletuksen.

5.4. Maksun Eräpäivä

Arvioidun kustannuksen täysi maksu tulee suorittaa viimeistään kaksi viikkoa (14 päivää) ennen suunniteltua palvelun päivämäärää.

5.5. Hyväksytyt Maksutavat:

  • Pankkisiirto: Pankkisiirrot hyväksytään palveluille, jotka on ajoitettu yli kaksi viikkoa varauksen tekemisen jälkeen.
  • Luottokorttimaksu: Maksut voidaan suorittaa luottokortilla turvallisen maksulinkin kautta. Huomaa, että 3 % lisämaksu lisätään kattamaan transaktiomaksut.
  • Wise.com: Maksut voidaan suorittaa myös Wise.com kautta.

5.6. Laskun Laatiminen

Laskut laaditaan valitun maksutavan perusteella.

Asiakkaan on annettava seuraavat tiedot laskun laatimista varten:

  • Yrityksen virallinen nimi;
  • Virallinen osoite;
  • ALV-/rekisteröintinumero (tarvittaessa).

5.7. Laskutuksen Kuvaus

Laskutuksen kuvaus ”osabus.com” näkyy kortinhaltijan luottokorttilaskussa onnistuneiden luottokorttimaksujen osalta.

5.8. Tietojen Luottamuksellisuus

OsaBus ei myy, osta, tarjoa, vaihda eikä paljasta kortinhaltijan tili- tai tapahtumatietoja eikä henkilötietoja, paitsi omalle hankkijalleen, Visa/Mastercard-yhtiöille tai vastauksena päteviin hallituksen pyyntöihin.

5.9. Varauksen Muutokset

Kaikki muutokset varaukseen riippuvat pyydettyjen Kuljetuspalvelujen saatavuudesta muutetun varauksen ehdotuksen mukaisesti, OsaBus määrittämän sovellettavan maksun maksamisesta ja OsaBus hyväksynnästä. Huomioi, että kaikki varaukset ovat sitovia, eikä maksuja tai talletuksia palauteta, paitsi takuiden myöntämisen puitteissa, tapauksissa, joissa on kyse hengen, raajan tai terveyden vaarantumisesta tai tuotevastuulainsäädännön perusteella tehtävistä vaatimuksista.

5.10. Maksun Laiminlyönti

Ajallaan suorittamatta jääneet maksut, mukaan lukien talletukset, arvioidut kulut tai muut OsaBus velkaantuneet summat, voivat johtaa asiakkaan varauksen peruuttamiseen OsaBus yksinomaisen harkinnan mukaan, ja asianmukaiset peruutusmaksut voivat tulla voimaan.

5.11. Varausten Muutos tai Peruutus

Mikäli asiakas haluaa muuttaa tai peruuttaa olemassa olevan varauksen ja siirtää maksetun talletuksen tai koko summan toiseen aikaan, päivämäärään tai eri palveluun, se on vahvistettava OsaBus edustajan toimesta. Huomioi, että OsaBus ei voi taata, että uutta palvelua voidaan tarjota samalla summalla, ja lisämaksuja voi tulla voimaan.

5.12. Varausten Voimassaolo

Huomioithan, että tarjouksemme ovat voimassa enintään 3 päivää, koska meillä on tapana varata nopeasti. Varaamme ja turvaamme linja-autot vasta saatuamme maksun tai vähintään 20% talletuksen. Hinnat ja ajoneuvojen saatavuus vahvistetaan vasta, kun maksu on vastaanotettu.

5.13. Varauspaikan Pidättäminen

Hinnat ja ajoneuvot vahvistetaan vasta maksun saamisen jälkeen.

6. Peruutus/Palautukset

Ymmärrämme, että odottamattomia tilanteita voi ilmetä ja vaikuttaa lomasuunnitelmiisi. OsaBus on täällä auttaakseen sinua peruutus- ja palautusmenettelyissä. Huomioi seuraavat asiat:

 • Peruuttaaksesi palvelun, toimita ystävällisesti kirjallinen peruutusilmoitus sähköpostitse osoitteeseen [email protected]. Tiimimme käsittelee pyyntösi toimiston työaikoina, jotka ovat Itä-Euroopan aikavyöhykkeellä (EET). Tyypilliset toimistoajat ovat maanantaista perjantaihin klo 9.00-18.00. Huomioi, että toimiston aukioloajat voivat vaihdella alan ja yksittäisten yritysten käytäntöjen mukaan.
 • Tarjoamme seuraavat palautusmäärät:
 1. Jos et ole paikalla sovitussa noutopaikassa etkä ole tavoitettavissa tai sinuun ei saada yhteyttä 30 minuutin kuluessa sovitusta ajasta, se katsotaan peruutukseksi, ja olet velvollinen maksamaan 100 % arvioidusta kustannuksesta.
 2. Talletusmaksuja ei palauteta.
 3. Alle kymmenen (10) työpäivää ennen Palvelupäivämäärää tehdyistä peruutuksista peritään maksujen ja talletusten määrää vastaava maksu.
 4. Peruutukset, jotka tehdään yli kymmenen (10) työpäivää ennen palvelun ajankohtaa, johtavat maksuun, joka vastaa talletusmaksua ja pankin käsittelykuluja.
 5. Huomioi, että peruutusmaksut ovat lopullisia eivätkä niitä voi siirtää tuleviin tai vaihtoehtoisiin palveluihin.
 • Jos olet oikeutettu hyvitykseen, sinun tulee hakea 7 kalenteripäivän kuluessa peruutuspäivästä. Hyvitykset käsitellään pankkisiirrolla tai luottokortilla riippuen alkuperäisestä ostotavasta. Huomioithan, että maksua tehdessään pankki vähentää 3 %:n tapahtumamaksun. Hyvityksen tapauksessa lähetämme sinulle vain laskussa olevan rahasumman ilman 3 %:n tapahtumakuluja.
 • Varmistaaksemme, että peruutuksesi käsitellään oikein, pyydämme sinua pyytämään kirjallisen vahvistuksen OsaBus-tiimiltä.
 • Haluamme korostaa, että Osa Travel Management B.V. ei ole vastuussa mistään menetyksistä, vahingoista, loukkaantumisista tai tilauksen peruutuksista, jotka johtuvat tekijöistä, jotka ovat meidän hallintavaltaamme ulkopuolella, kuten peruutetuista lennoista, tien tukkeista, odottamattomista viivästyksistä, ylivoimaisista esteistä tai kolmansien osapuolten toiminnasta.

7. Palvelumme – Sinun Velvollisuutesi

Osa Travel Management B.V:ssa haluamme, että sinä ja ryhmäsi nautitte kokemuksestanne. Siksi pyydämme ystävällisesti noudattamaan seuraavia ohjeita:

1. Käyttäydy Asianmukaisesti:

Pyydämme ylläpitämään kunnioittavaa ja asianmukaista käytöstä koko ajan. Olette vastuussa itse aiheutetuista vahingoista tai minkä tahansa ryhmänne jäsenen aiheuttamista vahingoista. Jos mikä tahansa viranomainen pitää sinua tai mitä tahansa ryhmäsi jäsentä matkustuskelvottomana tai jos käytöksesi aiheuttaa epämukavuutta muille, he voivat pyytää sinua poistumaan majoituksesta, retkeltä tai toiminnasta. Tällaisissa tapauksissa sopimuksemme päättyy, ja sovelletaan täydet peruutusmaksut.

2. Lakien ja Viranomaisten Noudattaminen:

Noudatathan kaikkia englantilaisia lakeja, paikallisen poliisin, terveysviranomaisten ja muiden julkisten viranomaisten vaatimuksia ja muodollisuuksia.

3. Kunnioitus Kiertomatkanjärjestäjiä ja Opasta Kohtaan:

Osoita kohteliaisuutta kiertomatkanjärjestäjiämme, työntekijöitämme, oppaitamme ja edustajiamme kohtaan. Noudata kiertueoppaan ja/tai ryhmänjohtajan ohjeita koko matkan ajan.

4. Yhteistyö Palveluntarjoajien Kanssa:

Yhteistyö palveluntarjoajien, kuten kuljetuksen, hotellien, ravintoloiden ja muiden palveluntarjoajien kanssa. Pyydämme noudattamaan heidän ehtojaan ja sääntöjään heidän palvelujaan käyttäessäsi.

5. Kunnioitus Paikallisia Tapoja ja Perinteitä Kohtaan:

Kunnioita paikallisten asukkaiden tapoja ja perinteitä sekä perinteisten asumusten sääntöjä. Olet yksin vastuussa teoistasi kaikilla matkan aikana vierailtavilla paikoilla.

6. Yhteydenpito Bussikuskeihin:

Huomaa, että bussikuskien yhteystiedot toimitetaan sinulle enintään 24 tuntia ennen matkaa. Sitoutumisemme ammattirajojen ylläpitämiseen vuoksi haluamme muistuttaa, että bussikuskin yhteystiedot on tarkoitettu tiukasti matkaan liittyvää viestintää varten. On ehdottomasti kiellettyä ottaa yhteyttä bussikuskiin ennen matkaa mistään yksityisistä tai henkilökohtaisista syistä. Kuljettajamme ovat omistautuneita turvallisesti kuljettamaan teidät pisteestä A pisteeseen B eivätkä ole saatavilla opastukseen tai henkilökohtaisiin tiedusteluihin.

7. Fyysisen Väkivallan Kieltäminen:

On ehdottomasti kiellettyä hyökätä kuljettajia tai muita henkilöitä vastaan matkan aikana. Odotamme, että kaikki matkustajat kohtelevat henkilökuntaamme ja matkakumppaneitaan kunnioittavasti ja ystävällisesti.

8. Punktuaalisuus ja Palautukset:

Bussikuskien odotetaan saapuvan ajoissa. Kuitenkin voi ilmetä ennalta arvaamattomia tilanteita (liikenne, tien rakennustyöt, sääolosuhteet, onnettomuudet/vaarat jne.), jotka voivat vaikuttaa saapumisaikaan. Huomioi, että tällaisen viivästymisen tapauksessa ei ole oikeutta palautukseen. Arvostamme ymmärrystäsi tässä asiassa.

Arvostamme yhteistyötäsi ja ymmärtämystäsi näiden ohjeiden noudattamisessa. Mikäli sinulla on kysyttävää tai huolenaiheita, älä epäröi ottaa yhteyttä meihin

8. Palvelumme – Meidän Velvollisuutemme

Osa Travel Management B.V:ssa pyrimme tarjoamaan laadukkaita palveluja, jotka vastaavat odotuksiasi. Arvostamme tyytyväisyyttäsi ja pyrimme tarjoamaan sujuvan ja nautinnollisen kokemuksen..
Ole hyvä ja ota huomioon seuraavat seikat:

1. Palvelustandardit:

Olemme vastuussa tarjoamistamme palveluista sovitussa paikassa. Näiden palveluiden tulee täyttää kohtuulliset standardit ja olla linjassa verkkosivuillamme annettujen kuvauksien kanssa. Jos palvelut eivät vastaa näitä standardeja ja vaikuttavat lomaasi, korvaamme sinut asianmukaisesti. Huomioi, että vastuumme rajoittuu meille maksettuihin summiin eikä kata sinulle aiheutuneita lisäkustannuksia.

2. Vastuun Rajoitukset:

Emme voi ottaa vastuuta menetyksistä tai vahingoista, jotka ovat aiheutuneet ryhmäsi jäsenistä, kolmannen osapuolen palveluntarjoajista tai tapahtumista, jotka eivät ole meidän hallinnassamme (force majeure). Vastuumme rajoittuu rahan kokonaismäärään, jonka olet maksanut meille.

3. Palveluntarjoajien Tarjoamat Toiminnat:

Osa Osa Travel Management B.V:n tarjoamista aktiviteeteista on peräisin toimittajiltamme. Tällaisissa tapauksissa toimimme varausagenttina. Vaikka edistämme näitä aktiviteetteja, se ei tule tulkita suosituksena osallistua niihin. Emme voi ottaa vastuuta mistään vahingosta, loukkaantumisesta, menetyksestä (mukaan lukien ajoneuvoihin jätetyt henkilökohtaiset tavarat) tai kuolemasta, joka johtuu näistä aktiviteeteista. Vaikka työskentelemme luotettavien toimittajien kanssa, heidän tekemänsä väärien esitysten hallinta ei ole meidän vastuullamme.

4. Vaaralliset Toiminnot:

Huomioi, että tietyt aktiviteetit voivat olla vakuutusyhtiöiden mielestä ”vaarallisia toimintoja”. Jos haluat olla asianmukaisesti vakuutettu vakuutuspolitiikallasi, saatat joutua maksamaan lisäpreemion.

5. Lakien ja Säädösten Noudattaminen:

Pidätämme oikeuden rajoittaa vastuitamme Alankomaiden lakien ja määräysten mukaisesti.

6. Palvelun Muuttaminen tai Päättyminen:

Pidätämme oikeuden muuttaa, keskeyttää tai lopettaa palvelumme ilman erillistä ilmoitusta milloin tahansa. Pidätämme myös oikeuden kieltäytyä palvelusta kenelle tahansa mistä tahansa syystä.

9. Force Majeure

Osa Travel Management B.V:ssa emme voi olla vastuussa mistään menetyksistä, hankaluuksista tai vahingoista, jotka johtuvat hallintamme ulkopuolisista olosuhteista. Huomioi seuraavat asiat:

 • Emme ole vastuussa mistään menetyksistä, hankaluuksista tai vahingoista, jotka johtuvat sodasta, sodan uhasta, mellakoista tai sisäisistä levottomuuksista, terroristitoiminnasta, työtaisteluista, luonnonkatastrofeista, tulipaloista, sairauksista, epäsuotuisista sääolosuhteista, lentoasemien säännöistä, tilapäisistä tai teknisistä ongelmista, kulkuneuvojen mekaanisista tai sähköisistä vioista tai majoituksissa mainittujen tilojen laitteiden toimintahäiriöistä johtuvista tapahtumista.
 • Emme ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat ydinvoimalan räjähdyksestä tai sen osasta tai minkäänlaisesta radioaktiivisuudesta tai saastumisesta, joka johtuu tällaisista tapahtumista.
 • Kuljetuksiin liittyvissä teknisissä tai mekaanisissa ongelmissa otamme viipymättä yhteyttä paikallisiin linja-autopalveluita tarjoaviin kumppaneihimme. Pyrimme ratkaisemaan ongelman ja tarvittaessa järjestämme uuden korvaavan bussin. Bussin vaihtoon tarvittava aika riippuu matkasta, jonka uuden ajoneuvon on ajettava päästäkseen luoksesi.

Ymmärrä, että jotkut tilanteet eivät ole hallinnassamme. Teemme kaikkemme minimoidaksemme mahdolliset häiriöt ja varmistaaksemme turvallisuutesi ja mukavuuden.

10. Muutokset Osa Travel Management B.V.

Osa Travel Management B.V. pidättää oikeuden tehdä muutoksia kiertueiden aikatauluihin tarpeen vaatiessa ottaen huomioon tekijät kuten sääolosuhteet, nähtävyyksien saatavuus tai muut olosuhteet.

Osa Travel Management B.V. pidättää myös oikeuden muuttaa käytettyjen kulkuneuvojen kokoa ja tyyppiä kiertueillamme.

11. Kävijän Aineisto

Henkilötietojen lisäksi, jotka kuuluvat yksityisyydensuojakäytäntömme piiriin, kaikki materiaali, jonka lähetät tai julkaiset OsaBus.fi-sivustolla, katsotaan ei-konfidentiaaliksi ja ei-ominaisuutta omaavaksi. ”Osa Travel” Ltd:llä ei ole velvollisuutta käsitellä tällaista materiaalia luottamuksellisesti. ”Osa Travel” Ltd:llä ja sen valtuuttamilla tahoilla on oikeus kopioida, paljastaa, jakaa, sisällyttää ja käyttää kyseistä materiaalia yhdessä sen sisältämien tietojen, kuvien, äänien, tekstin ja muiden osatekijöiden kanssa kaikenlaisiin kaupallisiin tai ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

12. Tupakointi

Tupakointi on ehdottomasti kielletty kaikissa kiertueillamme käytetyissä kulkuneuvoissa.

13. Vakuutus

Osa Travel Management B.V. suosittelee voimakkaasti hankkimaan kattavan kansainvälisen matkavakuutuksen, joka on voimassa vierailumaassa vierailusi keston ajan. Tämän vakuutuksen tulisi kattaa erilaiset matkailuun liittyvät näkökohdat, mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta lääkärikulut, matkan peruuntumisen tai muutosten kulut, kadonneet matkatavarat, onnettomuudet ja kotiinpalautus. On tärkeää suojautua odottamattomilta tilanteilta.

Huomioi, että Osa Travel Management B.V. ei voi olla vastuussa seurauksista, jotka johtuvat siitä, ettet hanki asianmukaista matkavakuutusta tai laiminlyöt sen hankkimisen. Sinun vastuullasi on varmistaa, että sinulla on riittävä vakuutus suojellaksesi itseäsi matkasi aikana.

14. Valitukset

Jos sinulla on valituksia, ilmoita niistä meille mahdollisimman pian, jotta Osa Travel Management B.V. voi käsitellä asian nopeasti ja tehokkaasti. Valituksia loma-kokemuksesta koskevissa asioissa pyydämme ystävällisesti tekemään kirjallisen valituksen viimeistään yhden viikon eli 7 päivän kuluessa matkan päättymisestä. Tätä määräaikaa myöhemmin saapuneita vaatimuksia ei oteta huomioon.

Huomioi, että minkään valituksen osalta Osa Travel Management B.V:lle näistä ehdoista ja käytännöistä, kiertueesta tai minkään tapahtuman tai laiminlyönnin osalta kiertueen aikana tai siihen liittyen ei voida korvata enempää kuin olet todellisuudessa maksanut Osa Travel Management B.V:lle kiertueesta. Emme ole vastuussa mistään vahingoista tai menetyksistä, jotka eivät ole todellisesti aiheutuneet ja joita ei ole jo maksettu, eikä meitä voida pitää vastuussa välillisistä vahingoista, tulevista vahingoista, menetetyistä voitoista, menetetyistä mahdollisuuksista, henkisestä kärsimyksestä tai kivusta ja kärsimyksestä.

Vastuumme sinulle rajoittuu siihen summaan, jonka olemme sinulta vastaanottaneet, eikä siten voimme korvata muita sinulle aiheutuneita kustannuksia.

Ole hyvä ja huomioi, että näitä ehtoja hallitsee Alankomaiden laki, ja ne kuuluvat yksinomaan Alankomaiden tuomioistuinten toimivaltaan.


Kiitos, että luitte ja hyväksyitte käyttöehtomme. Toivomme, että nämä ohjeet tarjoavat selkeyttä ja läpinäkyvyyttä palvelujemme suhteen. Osa Travel Management B.V:ssa pyrimme tarjoamaan poikkeuksellisia kokemuksia ja varmistamaan tyytyväisyytenne koko matkan ajan.

Toivotamme teille upeaa matkaa ja onnea seikkailuillenne! Ymmärrämme, että matkoillanne saattaa ilmetä odottamattomia tilanteita tai kysymyksiä. Tällaisissa tapauksissa kannustamme teitä ottamaan yhteyttä omistautuneeseen tiimiimme. Olemme täällä auttaaksemme teitä ja käsittelemään kaikki huolenaiheet, joita teillä saattaa olla.

Kerran vielä esitämme lämpimimmät toivotuksemme ikimuistoiselle ja nautinnolliselle matkallenne!

Ystävällisin terveisin,

Osa Travel Management B.V. Tiimi